MAMAN PROPHÉTESSE BIBICHE A LOBI MWASI YA LIBALA TIKA KULUNA NA MBETO PESA PAPA KIMIA.

MAMAN PROPHÉTESSE BIBICHE A LOBI MWASI YA LIBALA TIKA KULUNA NA MBETO PESA PAPA KIMIA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *