PRESIDENT MASUMU DEBRENDE NA ROCK BODO NA MICRO YA TATIANA BA VERITE EBIMI YA NKUKU NA PWASA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *